Menu

Biblioteka w Nowym Mieście Lubawskim otrzymała dofinansowanie z MKiDN Wyróżniony

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020” w wysokości 224 780,00 zł na remont i zakup wyposażenia. W ramach II naboru wpłynęło 159 wniosków, w tym 123 poprawne formalnie na łączną kwotę dofinansowania 89 772 428,00 zł i 36 błędnych formalnie. Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 14 wniosków. Przyznano dofinasowania w łącznej kwocie 7 854 645,00 zł na lata 2017-2019. 109 wniosków nie otrzymało dofinansowania z powodu wyczerpania środków w budżecie priorytetu na 2017 r.
Powrót na górę