Menu

Wyjazd studyjny do Gurjewska Wyróżniony

W dniach 27 i 28 kwietnia 2017 r. dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim brała udział w wizycie roboczej dyrektorów nowomiejskich jednostek oświatowych i kulturalnych oraz radnych i pracowników merytorycznych z Urzędu Miejskiego w partnerskim Gurjewsku w Obwodzie Kaliningradzkim. Celem wyjazdu było zapoznanie się z działalnością i usługami szkół, przedszkoli i bibliotek, nawiązanie nowych kontaktów, wzbogacenie doświadczeń oraz zainicjowanie współpracy z rosyjskimi nauczycielami i bibliotekarzami. Partnerstwo zagraniczne otwiera przed nowomiejską biblioteką nowe możliwości, tworzy okazję do refleksji, porównań i oceny własnych osiągnięć. Uczy poszanowania różnorodności kulturowej, ułatwia ludziom z różnych środowisk realizację wspólnych działań. Biblioteka, którą odwiedziliśmy działa w wyremontowanym lokalu. Ma nowoczesne wyposażenie, prowadzona jest przez bibliotekarzy z pasją i ogromną otwartością na potrzeby mieszkańców. Partnerstwo z rosyjskimi bibliotekarzami dostarczy nam wiedzy, która z pewnością będzie przydatna do tworzenia nowej oferty międzynarodowej w nowomiejskiej placówce.

Powrót na górę