Menu

"Kieruj w dobrym stylu"

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim Daniela Kowalska bierze udział w programie "Kieruj w dobrym stylu". Celem tego programu jest rozwój kompetencji zarządczych i przywódczych, w tym: kierowania zespołem i komunikacji z nim, współpracy z otoczeniem, umiejętności przekonywania, argumentowania i prezentacji własnych opinii.  Program obejmuje kilkadziesiąt godzin szkoleń. Dla wszystkich zainteresowanych są dostępne interaktywne spotkania webinaryjne. Jedno z haseł programu to: Odkryj i doceń swój potencjał oraz poznaj nowe możliwości rozwoju. Program jest realizowany przez Fundację Szkoła Liderów na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Finansowany z Programu Rozwoju Bibliotek, który jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W Programie "Kieruj w dobrym stylu"  uczestniczą dyrektorzy bibliotek publicznych z całej Polski.
Powrót na górę